Kabel ładowania do Mavic Pro / Platinum z konektorem banan

19,90