pol_pl_Modem-LTE-dla-Matrice-300-RTK-Phantom-4-RTK-ZTE-MF833V-20392_2